Personeel

Ons professionele onderwysers hou

daarvan om te leer en dra daardie liefde

en opgewondenheid aan die leerders oor.

Mnr. Chris Pretorius (Skoolhoof)

Laerskool Dalview

0
personeel
0
StERGRADERING ✨
0
klaskamers
0
Leerders
Ontmoet

ons Wonderlike personeel...

DALVOETJIES - GRAAD RRR

DALVOETJIES - GRAAD RR

DALVOETJIES - GRAAD R

GRAAD 1

GRAAD 2

GRAAD 3

GRAAD 4

GRAAD 5

GRAAD 6

GRAAD 7

ADMINISTRASIE

ANDER

ADJUNKHOOF

Mnr. Sakkie Loots

DEPARTEMENTSHOOFDE

SKOOLBESTUUR