Eenkeer 'n

DALWER

altyd 'n Dalwer!

Ons

Visie

Ons strewe by Laerskool Dalview om ‘n unieke, Christelike, kultuurgerigte skool binne ‘n kindervriendelike omgewing te wees, waar ‘n sterk band tussen skool, ouerhuis en leerlinge bestaan. Ons fokus op die optimale ontwikkeling van ons leerders se kennis en vaardighede. Ons strewe daarna om elke unieke leerder te lei om ‘n verantwoordelike volwasse landsburger te word.
Ons is ‘n gewone skool met buitengewone geleenthede.

Dalwer

Akademie

Ons bied die geleentheid om hoër te mik op akademiese gebied en 'n kans te staan om erken te word.

Kultuur

Die bevordering van kultuur by ons skool is inderdaad een van ons kernwaardes en kenmerkende tradisies.

Sport

Ons bied aan leerders die kans om hulself uit te leef in iets wat hulle geniet en terselfdertyd ontwikkel, terwyl hulle onwetend belangrike lewenslesse leer.

Sosiaal

Ons bied ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite aan om die leerders, ouers en onderwysers geleentheid te gee om op formele sowel as informele wyse te verkeer of om die leerder geleentheid te gee om ook op ‘n ander vlak met sy/haar talente te woeker.

My BEKER loop oor...

Psalm 23

Hoek van
Venter straat &
Braemer laan

Dalview,
Brakpan

Telefoonnommer:
011 744 3704

Epos:
admin@dalview.co.za

Gelukkige

leerders...

Kyk na ons pragtige DALWERS!!!

Niks beter as hoë gehalte onderwys nie. Ouers weet dat ons dit by Laerskool Dalview ‘n passie maak, om ‘n verskil te maak…

illustration-people-3

Jaarblad 2021