Personeel

SKOOLHOOF – Mnr. Chris Pretorius

ADJUNKHOOF – Mnr. Sakkie Loots

DEPARTEMENTSHOOF GRONDSLAGFASE – Me Ryna van Eck

DEPARTEMENTSHOOF INTERSEN FASE – Mnr. Francois Benade

DEPARTEMENTSHOOF DISSIPLINE – Me Anelene Cilliers

ALGEMENE NAVRAE – Me Lilani Potgieter

FINANSIES (Algemeen) – Me Ester Mouton

FINANSIES (Krediteure) – Me Clarissa Branders

FINANSIES (Invorderings / Subsidie) – Me Christelle Britz

ADMINISTRASIE (Algemeen) – Me Barbara Schoeman

hoof@dalview.co.za

sakkie.loots@dalview.co.za

ryna.vaneck@dalview.co.za

francois.benade@dalview.co.za

anelene.cilliers@dalview.co.za

admin@dalview.co.za

finansies@dalview.co.za

krediteure@dalview.co.za

cbrits@dalview.co.za

barbara.schoeman@dalview.co.za

Graad RR / R

GRAAD RS (Graadhoof) – Me Sanet Grobler

GRAAD RRG – Me Louise Grobler

GRAAD RC – Me Leonie Cronjé

GRAAD RL – Me Susan Levinson

snthmn@gmail.com

grobler.louise@yahoo.com

leonie.cronje@dalview.co.za

santielevinson@gmail.com

Graad 1

GRAAD 1 D (Graadhoof) – Me Annemie de Bruyn

GRAAD 1 B – Me Ansie Berowsky

GRAAD 1 F – Me Antoinette Ferreira

GRAAD 1 C – Me Chané van Schoor

GRAAD 1 R – Me Ronel Bronkhorst

annemie@dalview.co.za

berowskyansie@gmail.com

antoinettemiglio@gmail.com

chanevschoor@gmail.com

ronelbr92@gmail.com

Graad 2

GRAAD 2 L (Graadhoof) – Me Joey Loots

GRAAD 2 V – Me Ryna van Eck

GRAAD 2 S – Me Sunette Swanepoel

GRAAD 2 K – Me Chane Hogan

joey.loots@yahoo.com

ryna.vaneck@dalview.co.za

sunette.s@outlook.com

chanehogan5@gmail.com

Graad 3

GRAAD 3 H (Graadhoof) – Me El-Marié Hurter

GRAAD 3 G – Me Liléne Grobbelaar

GRAAD 3 C – Me Betsie Coetzee

GRAAD 3 W – Me Daniélle Wolmarans

elmarie.hurter@gmail.com

lilygrobbies@gmail.com

betsie.coetzee@dalview.co.za

daniellawolmarans@gmail.com

Graad 4

GRAAD 4 V (Graadhoof) – Me Mariaan van der Linde

GRAAD 4 C – Me Anelene Cilliers

GRAAD 4 D – Mnr. Dwain Deysel

GRAAD 4 T – Me Truzaan Niemand

GRAAD 4 J – Mnr. Jaco Croucamp

mariaanvdlinde@yahoo.com

anelene.cilliers@dalview.co.za

dwaindeysel02@gmail.com

truzaan@dalview.co.za

jackescroucampbeast@gmail.com

Graad 5

GRAAD 5 D (Graadhoof) – Mnr. Aubrey Dippenaar

GRAAD 5 S – Mnr. Chris Schroeder

GRAAD 5 G – Me Michelle Geldenhuys

GRAAD 5 M – Mnr. Morne Malot

aubrey.dippenaar@dalview.co.za

schroeder.chris29@gmail.com

michelle.proall@gmail.com

morne.malot@dalview.co.za

Graad 6

GRAAD 6 S (Graadhoof) – Mnr. Dirk Smith

GRAAD 6 M – Me Mariska Schoeman

GRAAD 6 J – Me Bianca Jordaan

GRAAD 6 G – Mnr. Johan Giliomee

GRAAD 6 B – Mnr. Dewald Bodenstein

dirksmith1@hotmail.com

schoemanmariska35@gmail.com

bianca.jordaan@dalview.co.za

johangiliomee@yahoo.com

dewi.bodenstein@gmail.com

Graad 7

GRAAD 7 W (Graadhoof) – Me Martha Williams

GRAAD 7 A – Me Annelie Bierman

GRAAD 7 G – Me Zune Grobler

GRAAD 7 B – Mnr. Francois Benade

martwilliams@vodamail.co.za

anne.bierman@gmail.com

zune.coetzee@dalview.co.za

francois.benade@dalview.co.za

Edukwanda

Me Monique Limper

moniquelimper@gmail.com

Stimuzone (Rekenaars)

Me Marietjie Botha

stimu050@mwebbiz.co.za