Top 10

Daar word op grond van elke kwartaal se akademiese uitslae, 'n Akademiese Top 10 aangewys in Gr. 4 - 7.

Die Top 10 bestaan uit die 10 leerders wat die hoogste gemiddeld behaal het vir die bepaalde kwartaal.

Vereistes om te kwalifiseer om op die Top 10 te wees:

Leerder moet al die formele assessering in die formele assessering (eksamen) of toetsreeks skryf.

As die leerder siek is en 'n doktersbrief inhandig, sal hulle nie kwalifiseer vir die Top 10 nie, alle vraestelle moet geskryf word.

Leerders ontvang 'n Top 10 balkie wat hy/sy vir een kwartaal mag dra, totdat die volgende kwartaal se Top 10 aangewys word.

 

Top 10Top 10       Top 10Top 10