Tennis

Tennis is een van die vele sportsoorte wat by L/s Dalview jaarliks aangebied word gedurende die 3de kwartaal.
Aangesien L/s Dalview nie oor die nodige fasiliteite beskik nie, word gebruik gemaak van die plaaslike tennisklub se bane.

Elke leerder wat tennis speel moet ook 'n ingeskrewe lid van die tennisklub wees.
Jaarliks word 'n wisseltrofee toegeken aan die beste Seun, dogter en dubbelspelpaar vir seuns en dogters.

Ons neem deel in die Suikerboschrand Liga, waarvan Mnr. Dirk Smith as voorsitter van die liga optree.
Die afgelope 4 jaar het ons seuns en dogters as liga-wenners uit die stryd getree.