Naskool

Die huiswerksentrum: Ons is op die terrein! Elke graad het sy eie toesighouer! In die somer swem ons onder baie goeie toesig!
Eerstehandse kontak met onderwyspersoneel! U kind hoef nie vervoer te word nie! U kind kan aan buitemuurse aktiwiteite deelneem!
20 jaar ondervinding! Eienaar is n Dalview personeellid! Drama,Karate,Dans en kitaarlesse word ook op die terrein aangebied!
Ons het wat geen ander sentrum kan aanbied: RUIMTE VIR SPEEL!


Christelle: 076 334 6799

Naskool: 082 843 5274