Kwartaal Program

November 2017
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag

1

 • prestige-aand Gr.A AA Gr.1
 • IWSE:Finaliseer vir inhandiging interne moderering.
 • IQMS uitslae v hoofleiers word aan bestuur voorgele

2

 • LLR Verg 7:00

3

 • Ps admin verg(1ste pouse)

 • weeklikse opsom teenwoordig IQMS

 • Telling kaarteinhandig vir snapshotinleesvan AssGr.3

4

5

Me A. Berowski verj.

6

 • SMT verg. 07:00
 • Prestige aan Gr 4-5
 • IQMS voltooi SIP 6-10 Nov
 • Post moderering Gr.1-3
 • Moderering v Ass(siklis 7)
 • Vakhoofte (Alle vakke)
 • moderering vn ass - suklus 7 kontrole van skrifte

7

 • Prestige aand Gr.6-7
 • algemene assistente verg
 • Kwartaal sstate na hoof
  GSF
 • Bekendmaking v Hoofleiers

8

 • Gr 4 Gold reef city uitstappie
 • Rapporte na Gr leiers vir kontrole GSF.

9

 • IQMS
 • IDSO
 • Eksterne moderering
 • Alg asistente verg
 • Beplande Eks EBW Gr.7

10

 • weeklikse opsom teenwoordig Beplande Eks Teg Gr.7

11

12

13

 • SMT verg 07:00
 • Finkom. verg 08:00
 • skool vooraad opname
 • OOV verg projekte en dat v 2018
 • Klasprestasielyste na DGF GSF
 • Hersien ass en GSF beleide
 • Raporte trug na kolegas GSF
 • Kontr Diss leers - versl na DPO
 • Beplande Eks SK en bybel Gr. 7

14

 • Alg asistent verg
 • Beplande Eks SW vraestel 1 Gr 4-7

15

 • Beplande Eks wisk Vraestel 1 Gr. 4-7
 • Submissions 7th cycle report (CCM)

16

 • Bl vergadering 17:00
 • BL verg 17:00
 • Alg. asistente verg.
 • Beplande Eks Eng Gr.7

17

 • Weeklikse opsom teenwoordig
 • Maandelikse ops teenw
 • Beplande Eks Nw+Teg Gr 4-6 Nw Gr.7

18

19

20

 • SMT verg. 07:00
 • SBST graad verg begin
 • Klasindeling vir 2018 voltooi GSF
 • Beplande eks Afr Gr 4-7
 • moderering van ass (Siklus 8)
 • Vakhoofde (alle vakke)

21

 • Alg assistente verg.
 • Beplande Eks Wisk vraestel 2 Gr 4-7

22

 • Klasindeling Gr A-3 na DGF GSF
 • Beplande eksamen Sw Vraestel 2 (Gr 4-7)

23

 • Alg assistente verg.
 • LLR vergadering 7:00
 • Beplande Eks PSW Gr 4-6
 • Lo Gr. 7

24

 • SBST graadverg finaal
 • Graad 7 Afskeid
 • Weeklikse opsom teenwoordig Handig Diss leer in
 • Beplande Eks Bybel Gr. 4-6

25

 • Saal bespreek vir laaities en ladies

26

27

 • SMT verg. 07:00
 • voltooi kurrikulum akademiese verslae Gr. A-7
 • SAT verg
 • Diss verslag
 • LLR Afskeid Jump ER Mall
 • punte in vir inlees - EBW Teg SK Eng Nw Nw+teg
 • Moderering van Ass. - SWiklus

28

 • Alg assistente verg
 • Liefdadigheids besoek LLR

29

 • Pune in na rek vir inlees Afr Wisk Sw1 PSW LO
 • GSF Monthly report - E-pos

30

 • Kontrole v LP
 • Submissions 8th cycle report (CMM)
December 2017
Sondag Maandag Dinsdag Woendag Donderdag Vrydag Saterdag

1

 • Finaliseer Kurikulum akad.
 • Verslae Gr R-7
 • Weeklikse opsom teenwoordig

2

3

4

 • SMT verg 07:00
 • Finkom. verg 08:00
 • kontroleer profile Gr 1-3

5

 • Algemene verg

6

 • Skool sluit vir leerders
 • Raporte 7:45-08:30
 • weeklikse ops teenwoordig
 • maandelikse ops teenwoordig
 • Kwartaalikse ops teenwoordig

7

 • Alg Assistente verg Personeelfunksie

8

 • Weeklikste ops teenw pers
 • Weeklikse ops teenw pers
 • skool sluit vir personeel

9

10

11

12

13

14

15

16

Me Rademan verj.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Kersfees

26

27

me. van Eck verj.

28

29

30

31