Koor

Laerskool Dalview spog met beide 'n Junior- & Seniorkoor.
Ons kore word gesien as n tweede familie - waarby elke koorlid 'n verbintenis met mekaar vorm
deur hul wedersydse liefde en passie vir koorsang & musiek.

Vir ons is musiek ook 'n taal wat gebruik kan word om met elkeen te kommunikeer waarmee ons is aanraking kom.
Ons hoofdoel is om elkeen wat na ons luister se harte aan te raak met ons sang.

Elke skoolkind kry die geleentheid om uit te dun vir die koor; dus om hul God-gegewe talente te ontwikkel en so
ook om drome te bewaarheid van kinders wat strewe na n sangloopbaan.

Ons kore word nie net geken vir ons besonderse kooroptredes nie, maar ook vir die vriendskapsbande wat gevorm word mettertyd.

Ons oefen hard met ons kore en maak gebruik van oggende en middae sodoende ons deur ons geselekteerde repertoire
kan kom vir die jaar. Verskeie genres musiek word gedek.

Ons neem jaarliks deel aan kunswedstryde en koorfeeste en ons deel so ook die verhoog met verskeie kunstenaars - die
geleenthede is vir ons koorkinders 'n aangename ervaring en so ook ongelooflike blootstelling vir ons skool.

Kooroudisies vind elke jaar aan die begin van die jaar plaas, en word gehanteer deur ons bekwame musiekonderwyseres
en koorafrigter Mev. Chanelle Kaufmann, met die hulp en bystand van ons talentvolle begeleier Mev. Antoinette Ferreira.

Die Juniorkoor bestaan uit ongeveer 70 leerlinge vanaf Graad 1 - 3 en ons Seniorkoor bestaan jaarliks uit 50 - 60 leerders
van Graad 4 - 7. Albei kore het finominale prestasies al verwerf oor die jare; onder andere: verskeie afdelingswenners,
A+++ by die Brakpan Kunswedstryd, algehele wenners by Benoni Koorfees en Cum-Laude toekennings by ATKV Applous.

Ons beoog om in 2018 deel te neem aan die kykNET program "Sing in Harmonie". Ons sal graag 'n CD-opname wil doen, en
sal so ook op verskeie ander spoggerige verhoe wil optree saam met ander kore om talle gehore te vermaak met ons ryk koorklanke.

"I don't sing because I'm happy; I'm happy because I sing." - William James