Kontak Besonderhede

Kontak persone op Telefoonsisteem.

  1. Finansies Krediteure - Mev Teresa van der Watt
  2. Finansies Krediteure - Mev Ester Mouton
  3. Sport organiseerder - Mnr Fanie Kotze
  4. Hoof, adjunk-hoof, en Navrae

Skool kantore


Portefeulje Persoon e-pos adress Verantwoordelikheid
Hoof Mnr C. Pretorius hoof@dalview.co.za Departementele en personeel aangeleenthede
Adjunkhoof Mnr L Loots adjhoof@dalview.co.za Terrein. Geboue. Kleedkamers. Veiligheid.
Admin Me H Pieterse admin@dalview.co.za Algemene navrae.
DPO Mnr. A Dippenaar dissipline@daview.co.za Dissiplinere aangeleenthede. Leerders gedrag. Ditensie.
Dissiplinere verhore. Noodplan.
Dep.Hoof Grondslagfase Me R van Eck dpj@dalview.co.za Gr R-3 akademiese navrae en algemene Grondslagfase inligting
Dep.Hoof Intersenfase Me A Cilliers dps1@dalview.co.za Gr 4-7 akademiese verwante aangeleenthede. Bemarking.
Dep.Hoof Intersenfase Mnr. F Benade dps2@dalview.co.za Gr 4-7 eksamen. Prefek aangeleenthede. Visuele hulpmiddels. Algemene Gr 4-7 akademiese
verwante aangeleenthede
Finansies Me E Mouton finansies@dalview.co.za Debiteure. Invordering, subsidies. Finansies algemeen.Agterstallige skoolgeld.
Reelings ens
Finansies Me T vd Watt krediteure@dalview.co.za Skoolgelde. Krediteure. Finansies algemeen
Kultuur. Me S Greyvensteyn kultuur@dalview.co.za Kultuurverwante navrae Gr 1-7
Sport en Webblad Mnr F Kotze sport@dalview.co.za Sport en webblad aangeleenthede
Naskool Me S Greyvensteyn naskool@dalview.co.za Dalview naskool navrae


Beheerliggaam kontakbesonderhede

Portefeulje Persoon e-pos adress
Hoof Mnr C. Pretorius hoof@dalview.co.za
Voorsitter Corinne Viljoen voorsitter@dalview.co.za
Onder Voorsitter Jazon Visser ondervoorsitter@dalview.co.za
Tesourier Paul Nell tesourier@dalview.co.za
Sekretaris Francois Benade sekretaris@dalview.co.za
DPW Dalwers Jan van Jaarsveld dpw@dalview.co.za
Terrein Joggie Mareis terrein@dalview.co.za
Bemarking Rondin de Waal bemarking@dalview.co.za
Kommunikasie Anelene Cilliers kommunikasie@dalview.co.za
Kultuur Ryna van Eck kultuur@dalview.co.za
Administrasie Teresa van der Watt teresa.vanderwatt@dalview.co.za

Laerskool Dalview

Hoek van Venterstraat en Braemerlaan,
Dalview,
Brakpan,
1541

Google Maps: