Kontakbesonderhede

Kontak persone op Telefoonsisteem.

  1. Finansies Krediteure - Me Marlene Visser
  2. Finansies Krediteure - Me Ester Mouton
  3. Sport Organiseerder - Mnr. Fanie Kotze
  4. Hoof, Adjunk-hoof, en Navrae

Ontvangs


Portefeulje Persoon e-pos adress Verantwoordelikheid
Hoof Mnr. C. Pretorius hoof@dalview.co.za Departementele en Personeel Aangeleenthede
Adjunkhoof Mnr. S. Loots adjhoof@dalview.co.za Terrein, Geboue, Kleedkamers, Veiligheid
Admin Me W. Rademan admin@dalview.co.za Algemene Navrae
Departementshoof Grondslagfase Me R. van Eck dpj@dalview.co.za Algemene Akademiese Verwante Aangeleenthede Gr. R-3
Departementshoof Intersenfase Me A. Cilliers dps1@dalview.co.za DissiplinÍre Aangeleenthede, Bemarking, Algemene Akademiese Verwante Aangeleenthede Gr. 4-7
Departementshoof Intersenfase Mnr. F. Benade dps2@dalview.co.za Leerlingraad, Visuele Hulpmiddels, Algemene Akademiese Verwante Aangeleenthede Gr. 4-7
Finansies Me E. Mouton finansies@dalview.co.za Debiteure, Invordering, Subsidies, Finansies - Algemeen
Finansies Me M. Visser krediteure@dalview.co.za Skoolgelde, Krediteure, Finansies - Algemeen
Kultuur Me S. Greyvensteyn kultuur@dalview.co.za Kultuurverwante Navrae Gr. 1-7
Sport Mnr. F. Kotze sport@dalview.co.za Sport Aangeleenthede
Webblad, Facebook, Kommunikeerder Mnr. D. Smith dirksmith1@hotmail.com Sosiale Media Aangeleenthede
Naskool Me C. Britz cbritz@dalview.co.za Dalview Naskool Navrae


Beheerliggaam kontakbesonderhede

Portefeulje Persoon e-pos adress
Hoof Chris Pretorius hoof@dalview.co.za
Voorsitter Corinne Viljoen voorsitter@dalview.co.za
Onder Voorsitter Jason Visser ondervoorsitter@dalview.co.za
Tesourier Paul Nell tesourier@dalview.co.za
Sekretaris Francois Benade sekretaris@dalview.co.za
DPW Dalwers Jan van Jaarsveld dpw@dalview.co.za
Terrein Joggie Marais terrein@dalview.co.za
Bemarking Rondin de Waal bemarking@dalview.co.za
Kommunikasie Anelene Cilliers kommunikasie@dalview.co.za
Kultuur Ryna van Eck kultuur@dalview.co.za
Administrasie

Laerskool Dalview

Hoek van Venterstraat en Braemerlaan,
Dalview,
Brakpan,
1541

Google Maps: