Skoolhoof Mnr. C Pretorius


Laerskool Dalview is sedert 1947 deel van die Brakpanse gemeenskap. Ons is ‘n Afrikaanse skool wat Christelike beginsels, waardes en norme navolg. Ons is ten volle verbind tot die verskaffing van dinamiese Christelike- en moedertaalonderrig van uitnemende kwaliteit aan ons kinders binne ons gemeenskap. Ons tree op in venootskap met ons ouers deur middel van kostedoeltreffende benutting van alle hulpbronne en selfverwesenliking van al ons personeel.

Laerskool Dalview vier sy Platinum-fees ter herdenking van die skool se 70 jarige bestaan in 2017. Dieselfde jaar begin die nuwe skoolhoof Mnr. Chris Pretorius.

Wat ‘n voorreg vir hierdie prag skool om op ‘n hoë ouderdom van 70 ‘n nuwe gesig te kry met ‘n nuwe asem!!

Stagnant of “oud” is beslis nie ‘n byvoeglike naamwoord om hierdie ontluikende reus nl. LAERSKOOL DALVIEW te omskryf nie.

‘n Skool met ‘n prag geskiedenis en ‘n blink toekoms wat sinoniem staan met KWALITEIT.

As skoolhoof is dit vir my ‘n voorreg om u die geleentheid te bied om deur Laerskool Dalview se webblad te mag blaai.

As onderwysman met 25 jaar se onderwyservaring is ek opgewonde om deel te wees van Laerskool Dalview se horison.

Ons onderwys korps is ‘n perfekte balaans van jeug en ervaring soos wat die skoolhoof metafories gesproke teenoor die skool staan.

Soos wat u deur die webblad sal blaai gaan u gesigte herken van ervare mense.

Personeel wat met passie ons skool en sy leerders eerste plaas. Personeel wat verseker dat die balaans tussen akademie, geloof, sport, kultuur en leierskap sigbaar en aktueel in hierdie webblad uigebeeld word.

Op akademiese gebied word vaardighede en kennis opgebou. Alles begin met die skep van ‘n liefde vir reken, lees en skryf. Die wonderwêreld van boeke, tydskrifte en rekenaars word so ontsluit.

Die blootstelling aan ‘n verskeidenheid sportsoorte met die gepaardgaande vreugde van spangees, die saam wen en saam verloor, is opbouend en verrykend vir elke kind se ontwikkeling.

Die ontdekking van ‘n nuwe ervaringswêreld wat kulturele aktiwiteite ons bied, is vormend van aard. Saamsing en dans op die maat van musiek tydens revue oefening en optredes, of om jou sê te kan sê tydens die redenaarsaand, of om deel te wees van die skoolkoor wat jou die selfvertroue gee om voor ander op te tree, bou karakter.

‘n Waardestelsel waarbinne elke kind veilig en geborge kan voel, word uitgeleef om die vormingswerk, wat u alreeds by die huis begin, te volvoer. Elke kind is uniek en hier word ‘n plek vir elke kind geskep

Dalwer Groete

Chris Pretorius

SkoolhoofHoofde van Laerskool Dalview