Hokkie

Laerskool Daview kan met trots noem dat ons die eerste skool in Brakpan was wat met hokkie as sport begin het.
Aanvanklik het ons begin om die dogters voor te berei vir hokkie in die hoerskool. Daarna het ons by die Brakpan,
Benoni, Springs - liga ingeskakel en 'n paar keer die liga gewen.

Die afgelope 12 jaar het ons ongeveer 10 Oos- Gauteng spelers opgelewer. Camryn Viljoen is hierdie jaar verkies tot
die Oos- Gauteng 0/12 B span.

Dit is 'n groot prestasie aangesien daar 53 skole in ons Oos- Gautengstreek is.
Die hokkieseisoen vind eers plaas die 3de kwartaal, maar ons begin reeds die 2de kwartaal een keer per week met
vaardigheidsoefeninge

Ons 0/12 & 0/13 spanne gaan weer hierdie jaar toer na Camp Discovery. Dis 'n wonderlike geleentheid waar die spelers
professionele afrigting ontvang asook deelneem aan spanbou aktiwiteite.

Shaun Hulley bied hierdie klinieke aan en word beskou as een van die beste afrigters in Suid- Afrika. Ons spelers en afrigters
vind baie baat by hierdie klinieke. Ons afrigters is jong dinamiese dames wat self op hul dae ook uitstekende hokkiespelers was.

Hulle doen moeite om gereeld afrigtingskursusse by te woon om sodoende op hoogte te bly van die nuutste verwikkelinge
op hokkiegebied.

Ons sien uit na 'n ongelooflike hokkieseisoen waar ons almal saamwerk om hoër hoogtes te bereik op die hokkieveld.