Graad R/RR Skooltye

Geduurende die eerste twee weke is die skooltye vir GR .A - groep soos volg: ('n wagklas is beskikbaar indien dit nodig mag wees.)

Tydperk Tyd
Eerste SKOOL week van Januarie 2018: 07:45 - 12:00
Tweede SKOOL week Januarie 2018: 07:45 - 12:30
Derde week van skool in Januarie 2018: 07:45 - 13:00
Na die eerste twee weke is die skool tye: 07:45 - 13:00