Graad R/RR Jaarprogram

Vorderings verslae

  1. Maart
  2. Junie
  3. September
  4. Desember

Gr A Opdaag:
Daar sal n opedag gehou word vir alle belangstellende ouers vir die kleuters vir die nuwe jaar. Almal is baie welkom om dan op hierdie dag by ons te kom kuier.

Diplomaplegtigheid:
Geduurende november sal daar spesiale funksie vir al die kleuters gehou word. By die geleentheid sal die kleuters aan n kort konsert deelneem en elke een sal n skoolgereeldheids-diploma ontvang.

Opvoedkundige uitstappies:
Daar word uitstappies of instappies (waar opvoedkundige instansies vir ons kom kuier) deur die loop van die jaar vir die kleuters beplan. U sal vroegtydig al die nodige inligting in verband met die uitstappie ontvang.

Daar word ook aan die einde van elke kwartaal n PRETDAG vir die Gr. A - leerders aangebied

Daar sal deur die loop van die jaar fonsinsamelingprojekte gehou word. Fondse wat daardeur ingesamel word sal met oorleg aangewend word tot voordeel van die kleuters. soos byvoorbeeld vir die aankoop van nuwe opvoedkundige apparaad of om verdere verbeterings aan te bring.