Graad R/RR dagbeplanning

Die dag program is slegs n voorbeeld en word aangepas daagliks volgends die behoeftes van die bestuur.


Dagbeplanning
Aankoms: 07:30 - 07:45
Toilet Roetine: 08:00
Gerigte aktiwiteite: Bybel onderrig
Nuus en weer
Taal (Tema)
Wiskunde
Skeppende aktiwiteite: Kleispel
Legkaart
Blokspel
Fantasie spel
Getal speletjies
Ryg-aktiwiteite
Verf, teken, knip, en plak
Opvoedkundige spel
Opruim:
verversings: 10:00
vryspel-buite: Klimapparaat
Sandspel
Waterspel
Fantasie-spel
Balspele
Gerigte aktiwiteite: Musiek/Bewegingspele
Opruim:
Storie-tyd:
Vertrek: 13:00/Naskoolsentrum