Dagbeplanning (Graad R + RR)

Die program is slegs 'n voorbeeld en word aangepas daagliks volgends die behoeftes van die bestuur.


Dagbeplanning
Aankoms: 07:00 - 07:30
Admin: 07:30 - 08:00
Gerigte aktiwiteite: Bybelonderrig
Nuus en Weer
Taal (Tema)
Wiskunde
Skeppende aktiwiteite: Kleispel
Legkaart
Blokspel
Fantasie spel
Getal speletjies
Ryg-aktiwiteite
Verf, teken, knip, en plak
Opvoedkundige spel
Opruim: 10:00
Verversings: 10:30
Vryspel-buite: Klimapparaat
Sandspel
Waterspel
Fantasie-spel
Balspele / Fietsie dae
Gerigte Aktiwiteite: Musiek/Bewegingspele: Edukwanda / Kinderkinetika
Opruim:
Storie-tyd: 12:30
Vertrek: 12:45 / Naskoolsentrum