Buite-Kurrikulêre Aktiwiteite

Die volgende aktiwiteite is opsioneel. (Nie verpligtend nie)
GEDURENDE SKOOLTYD

REKENAARS (Stimu-Zone)
 • Me Elsjé Marais - 082 371 9443 / Me Marietjie Botha - 082 923 9096
ARBEIDSTERAPEUTIESE DIENSTE
 • Me Zani Boshoff - 082 825 4249
SUPER - EGO
 • Me Anneke Bothma - 072 242 9821 / Anri - 060 527 0401
PLAYBALL
 • Me Marian Barber - 083 650 6272
DRAMA ("Art - Kloppies")
 • Me Elize Steenkamp - 082 457 6169 / Me Cherese Burger - 083 448 9636
KRIEKET (Catchers)
 • Mnr. Nolan Partington - 082 363 9621
KARATE (Tiny Tigers)
 • Mnr Attie / Chester Coetzer - 082 442 8918
DANS (Centre Stage)
 • Me Tonia Fouche - 083 600 0068 of 082 604 1901
SPRAAKTERAPEUTIESE DIENSTE
 • Me Willemien Booyens - 082 928 3956

Naskool Aktiwiteite

VANAF 14:00 in die middae

POTTERY (Beaux Arts)
 • Me Rochelle Minnie - 072 589 2613 / Me Antonet Pauley - 072 589 2613 / Hoofkantoor - 082 444 2223
YOUNG ENGINEERS
 • Me Ronel Cronjé - 073 192 9127
PhyzzED
 • Me Michela - 061 874 2398
ABACUS Wiskunde
 • Me Mathilda Gouws - 072 251 8904 of 078 116 0561
MONKEY NASTICS
 • Me Angie Jonker - 083 294 7576
SWEM AKADEMIE
 • Mnr. Bryan Coetzee - 083 457 1561 (BUBBLE'S SWEM SKOOL)
 • TADPOLE (kom haal kinders met bussie en bring terug) - 071 688 7987 of 072 348 0793

EDUKWANDA, MUSIEK en KINDERKINETIKA ingesluit by die dag programrooster.