Buite Muurs

Die volgende aktiwiteite is optioneel. (nie-Verpligtend)
Plaas asseblief geld met met inskrywingsvorm binne-in koevert duidelik gemerk.

REKENAARS ("Stimu-Zone")
 • Vind plaas in skooltyd elke maandag (8:00)/ periode per week: 30 minute
 • Klasse / lessies begin / Feb 2016.
 • R80-00 moet inskrywingsvorm vergesel.
 • Skakel Marietjie / Elsje vir verdere inligting 011 740 7212
EDUMATES (Arbeidsterapeutiese program)
 • Vind plaas in skooltyd elke maandag oggend 9:00
 • Skakel arbeidsterapeut Zani Boshof 082 825 4249
SUPEREGO (opvoedkundige Sielkundige / "Life Skill Coach")
 • Vind plaas Dinsdae in skooltyd 8:15 - 8:50/9:00
 • Skakel Anneke Bothma 072 242 9821
PLAYBALL
 • Vind plaas in skooltyd op Dinsdae vanaf 11:30 tot 12:15
 • Klasse / lessies begin Dinsdag 2 FEb. Feb 2016. REGISTRASIE = R100
 • Skakel Marion vir verdere inligting 083 650 6272
DRAMA ("Art - Kloppies")
 • Vind plaasin skooltyd op Dinsdae vanaf 12:00 tot 13:00
 • Klassa / lessie begin Dinsdag 2Feb. 2016
 • Skakel Elize vir verdere inligting 082 457 6169 of Cherese 083 448 9636
KRIEKET
 • Vind plaas in skooltyd op Woensdae vanaf 10:30 tot 11:00
 • Klasse / lessies begin Woensdag 3Feb. 2016
 • Skakel Nolan Partington vir verdere inligting 082 363 9621
KARATE
 • Vind plaas NA-SKOOL op Woensdae dae vanaf 12:00 tot 12:45
 • Klasse / lessies begin 3Feb. 2016
 • Skakel Chester vir verdere inligting 082 442 8918
DANS ("HI - ENERGY Freestyle Dancing")
 • Vind plaas in skooltyd op donderdae vanaf 10:30 tot 11:30
 • Klasse / lessies begin Donderdae 4Feb.2016
 • Skakel Tania vir verdere inligting 083 600 0068
KINDERKINETIKA
 • Vind plaas in skooltyd op Vrydae vanaf 12:00 tot 12:45
 • Klasse / lessies begin Vrydag 5 Feb. 2016
 • Skakel Yolandie vir verdere inligting 083 298 5825