CSV Laerskool Dalview

By Laerskool Dalview is dit vir ons ‘n groot voorreg dat ons met vrymoedigheid die Here kan dien. Met hierdie gedagte voor oë het die CSV by ons skool ‘n baie belangrike rol om te vertolk. Ons is geaffilieer by die Verenigde Christen Studente Vereniging(VCSV) wat ons ook bystaan met lofprysing en aanbiddingsgeleenthede deur middel van hul Diensjaar vir Christusspan wat gereeld by ons skool optree. Bekende kunstenaars soos Nedine Blom en Willie en die Wenspan het ook al by ons skool opgetree. Aktiwiteite het gewoonlik weekliks op ‘n spesifieke dag van die week en in pouses plaasgevind, maar die behoefte het ontstaan vir meer betrokkenheid vir alle leerders en personeel en sodoende het ons van hierdie jaar af besluit om een keer per maand ‘n geleentheid te hou vir die Junior en Seniorleerders wat in die vorm van ‘n uurlange aktiwiteitsperiode plaasvind waar lofprysing, aanbidding en getuienisgeleenthede gehou word.


Ons neem ook elke jaar van 2009 af ‘n groep leerders van graad 4-7 op ‘n kamp by die VCSV se Extreme Life Kampterrein by Die Hoekie waar geleentheid gebied word aan die kinders om die Here op ‘n ander vlak te ervaar. Verskillende aspekte van ‘n Christen se lewe word op hierdie kampe bespreek op ‘n unieke wyse wat spreek tot die harte en lewens van elkeen wat hierdie kampe bywoon.

Van 2016 af het ons ook ‘n graad 1-3 kamp gereël vir ons Junior leerders nadat daar ‘n behoefte was om ook aan hierdie kinders dieselfde geleentheid te bied as die Seniors wat dan ook op hul vlak aangebied word.